Skip to main content

Show filters

Hide filters

käyttää tietokoneavusteisia ohjelmistonsuunnittelutyökaluja

Description

Description

Tietokoneavusteisten ohjelmistonsuunnittelutyökalujen käyttäminen helposti ylläpidettävien ja laadukkaiden ohjelmistojen ja sovellusten kehittämisen, suunnittelun ja toteutuksen tukemiseksi.

Käsitteen URI