Skip to main content

Show filters

Hide filters

arvioida metallityyppien soveltuvuutta tiettyihin käyttötarkoituksiin

Description

Description

Arvioida erilaisten metallien ja seosten fysikaalista luonnetta ja rakenteellista koostumusta ja analysoida, miten materiaalit käyttäytyvät erilaisissa olosuhteissa.

Vaihtoehtoinen nimiö

arvioida metallityyppien soveltuvuutta tiettyihin sovelluksiin

Käsitteen URI