Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tehničar/tehničarka za proizvodnju pulpe

Description

Code

8171.8

Description

Tehničari za proizvodnju pulpe obavljaju tehničke poslove u proizvodnji pulpe. Rade u timovima za proizvodnju pulpe u kojima održavaju strojeve, rješavaju tehničke kvarove i osiguravaju da proizvodni postupci budu u skladu sa specifikacijama.

Alternativna oznaka

rukovatelj digestorom za pulpu

rukovateljica digestorom za pulpu

rukovatelj uređajem za hidriranje pulpe

rukovateljica uređajem za hidriranje pulpe

tehničar za proizvodnju pulpe

tehničarka za proizvodnju pulpe

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: