Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

djelatnik/djelatnica na kamperskom zemljištu

Description

Code

4224.1.1

Description

Djelatnici na kamperskom zemljištu brinu za klijente u objektu za kampiranje uz ostali operativni posao.

Alternativna oznaka

djelatnica na kamperskom zemljištu

djelatnica na terenu kampa

djelatnica terena kampa

djelatnik na kamperskom zemljištu

djelatnik na terenu kampa

djelatnik terena kampa

radnica na kamperskom zemljištu

radnica na području kampa

radnik na kamperskom zemljištu

radnik na području kampa

rukovateljica zemljištem kampa

rukovatelj zemljištem kampa

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine