Skip to main content

Show filters

Hide filters

modeliranje poslovnog procesa

Description

Description

Alati, metode i oznake kao što su modeliranje poslovnog procesa i označavanje (BPMN), jezik izvršenja poslovnog procesa (BPEL), a upotrebljavaju se za opis i analizu obilježja poslovnog procesa i modeliranje njegova daljnjeg razvoja.

Alternativna oznaka

modeliranje poslovnih procesa

modeliranje procesa u poslovanju

oblikovanje poslovnih procesa

oblikovanje poslovnog procesa

oblikovanje procesa u poslovanju