Skip to main content

Show filters

Hide filters

13890
umiejętności

W filarze ESCO dotyczącym umiejętności wprowadzono rozróżnienie między (i) pojęciami dotyczącymi umiejętności/kompetencji a (ii) pojęciami dotyczącymi wiedzy, wskazując rodzaj umiejętności. Nie wprowadzono natomiast rozróżnienia między umiejętnościami a kompetencjami. Wszystkie te pojęcia zawierają, w każdym z 27 języków ESCO, jeden termin preferowany i dowolną liczbę terminów niepreferowanych. Każde pojęcie objaśniono również w formie opisu.  

Filar umiejętności ESCO zawiera 13 485 pojęć uporządkowanych według hierarchii, która zawiera cztery podklasyfikacje. Każda podklasyfikacja jest ukierunkowana na różne rodzaje pojęć dotyczących wiedzy i umiejętności/kompetencji:     

  • Wiedza      
  • Umiejętności      
  • Podejście do pracy i wartości      
  • Umiejętności językowe i znajomość języków  

Dostęp do podzbiorów umiejętności można uzyskać przez hierarchię oraz poprzez:      

  • przekrojową hierarchię umiejętności     
  • zbiór języków     
  • zbiór umiejętności cyfrowych    

Hierarchia umiejętności ESCO jest wciąż doskonalona. Prosimy dzielić się uwagami na temat jakości umiejętności i grup umiejętności za pośrednictwem naszej strony kontaktowej.      

Informacja o prawach autorskich: Hierarchia umiejętności ESCO opiera się częściowo na elementach istniejącej klasyfikacji O*Net i kanadyjskim glosariuszu umiejętności i wiedzy. Dalsze informacje znajdują się tutaj.          

O*NET OnLine udostępniany jest przez Departament ds. Pracy, Zatrudnienia i Administracji Szkoleń USA (USDOL/ETA). Na licencji CC BY 4.0 O*NET® jest znakiem towarowym USDOL/ETA.         

Lista kontrolna umiejętności i wiedzy –  Skills and Knowledge Checklist udostępniana jest przez rząd Kanady. Rząd Kanady opracowuje obecnie ramy i produkty, ale lepiej zdefiniować i opisać kompetencje: Skills and Competencies Taxonomy (Taksonomia umiejętności i kompetencji) jest pierwszym z tych produktów publicznie dostępnym.