Skip to main content

Show filters

Hide filters

optička vlakna

Description

Description

Tehnologija koja se koristi optičkim vlaknima, kao što su plastične ili staklene niti, za prijenos podataka. Optička vlakna mogu prenositi svjetlost između dva kraja vlakna te mogu prenositi slike i poruke modulirane na svjetlosne valove. Kabeli od optičkih vlakana sve su popularniji zbog svoje mogućnosti prijenosa podataka na velike udaljenosti pri većoj pojasnoj širini i s manjom količinom smetnji nego li kod metalnih kabela.