Skip to main content

Show filters

Hide filters

održavati kuhinjsku opremu na odgovarajućim temperaturama

Description

Description

Održavati hlađenje i skladištenje opreme na odgovarajućoj temperaturi.

Alternativna oznaka

čuvati kuhinjsku opremu na odgovarajućim temperaturama

održati kuhinjsku opremu na odgovarajućim temperaturama

paziti na kuhinjsku opremu na odgovarajućim temperaturama

očuvati kuhinjsku opremu na odgovarajućim temperaturama