Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

sveikatos, saugos ir aplinkosaugos vadybininkas

Description

Code

1213.7

Description

Sveikatos, saugos ir aplinkosaugos vadybininkai rengia ir vykdo bendrovės politiką ir procedūras, susijusias su darbuotojų sauga ir sveikata ir aplinkosauga. Jie analizuoja veiklos procesus, kad užtikrintų atitiktį vyriausybės ir aplinkos teisės aktams, vertina darbuotojų saugos ir sveikatos riziką ir ekonominės veiklos poveikį aplinkai, ir rengia tinkamas priemones darbo aplinkai ir kultūrai gerinti. Jie taip pat koordinuoja integruotosios sveikatos, saugos ir aplinkosaugos valdymo sistemos įgyvendinimą, nustato veiksmingus rodiklius, organizuoja auditus, prireikus dalyvauja incidentų tyrime ir teikia ataskaitas. Jie propaguoja integruotą požiūrį į tvarumą ir darbuotojų sveikatą verslo organizacijose, bendradarbiauja su aukščiausio ir vidutinio lygmens vadovais ir moko darbuotojus. Jie atsako už techninės dokumentacijos, susijusios su sveikatos, saugos ir aplinkosaugos teisės aktais, rengimą.

Alternatyvi etiketė

sveikatos, saugos ir aplinkosaugos vadybininkė

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai