Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

motorinspektør, rullende materiell

Description

Code

3115.1.19

Description

Motorinspektører for rullende materiell inspiserer dieselmotorer og elektriske motorer som brukes til lokomotiver, for å sikre overholdelse av standarder og forskrifter. De gjennomfører rutinemessige inspeksjoner, etter overhaling, før tilgjengelighet og etter ulykker. De framlegger dokumentasjon for reparasjonsaktiviteter og teknisk støtte til sentre for vedlikehold og reparasjon. De gjennomgår administrativ dokumentasjon, analyserer driftsforholdene til motorer og rapporterer funn.

Scope note

Excludes rolling stock inspector. Includes people performing inspections on engines only.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker: