Skip to main content

Show filters

Hide filters

geografiske informasjonssystemer

Description

Description

Verktøy som er involvert i geografisk kartlegging og posisjonering, som GPS (global posisjoneringsystem), GIS (geografiske informasjonssystemer) og RS (fjernmåling).