Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

technik urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych

Description

Code

7233.4

Description

Technicy urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych instalują i montują sprzęt wykorzystujący ciśnienie cieczy lub gazu do przekazywania lub regulowania mocy. Przeprowadzają również testy i konserwację tego sprzętu.

Etykieta synonimiczna

operator urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: