Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inżynier bezpieczeństwa i higieny pracy

Description

Code

2149.10

Description

Inżynierowie bezpieczeństwa i higieny pracy projektują obiekty i programy poprzez połączenie podstaw inżynierii z wymogami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapewniają ochronę i dobrostan osób korzystających z zaprojektowanych przedmiotów lub wykonujących prace w ramach opracowanych programów ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Dokonują oceny obiektów i zagrożeń, jakie mogą stwarzać (np. materiały zanieczyszczające, ergonomia, obchodzenie się z substancjami niebezpiecznymi itp.) w celu opracowania i poprawy środków w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

Etykieta synonimiczna

inżynier bhp

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

Narrower occupations

umiejętności