Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

terapeuta w dziedzinie medycyny komplementarnej

Description

Code

2230.2

Description

Terapeuci w dziedzinie medycyny komplementarnej wykorzystują szereg terapii komplementarnych i alternatywnych, które mają współpracować jednocześnie z ciałem, umysłem i duchem klienta w podejściu holistycznym. Oferują oni praktyki i usługi na rzecz holistycznego dobrostanu, utrzymania zdrowia, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki chorób, a także zrównoważonego leczenia niektórych chorób, zwłaszcza chorób przewlekłych. Ich praktyki dotyczą między innymi akupunktury, aromaterapii, banoterapii, homeopatii i ziołolecznictwa.

Scope note

Includes people performing Acupuncture, Alexander Technique, Aromatherapy, Art therapy, Autogenic training, Ayurveda, Bach Flower Remedies, Balneotherapy, Bioresonance, Bowen therapy Buyteko, Chi Gung, Craniosacral therapy, Cupping, Feldenkreis, Herbalism, Homeopathy, Hydrotherapy, Hypnotherapy, Iridology, Kinesiology, Macrobiotics, Massage, Music Therapy, Naturopathy, Nerro linguistic programming, Osteopathy, Phythotherapy, Pliates, Plarity therapy, Reflexology, Reiki, Rolfing, Sports massage, Shiatsu, T'ai Chi, Tibetan Medicine, TCM, Yoga. Includes doctors of medicine or other healthcare professionals (e.g. physiotherapist) who perform complementary therapy.

Etykieta synonimiczna

terapeuta medycyny alternatywnej

terapeuta medycyny naturalnej

terapeuta medycyny niekonwencjonalnej

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności