Skip to main content

Show filters

Hide filters

przepisywać leki dla zwierząt

Description

Description

Przepisywać i/lub podawać wszystkie rodzaje leków, w tym również płyny zastępcze wszystkimi drogami. Obejmuje to ocenę bezpieczeństwa i skuteczności jednego leku, a także kombinacji leków, do stosowania u zwierzęcia, przy jednoczesnym zapewnieniu, że ani zdrowie właściciela, ani zdrowie publiczne nie zostaną narażone.