Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

médium

Description

Code

5161.3

Description

Médiá sprostredkúvajú komunikáciu medzi fyzickým a duchovným svetom. Sprostredkúvajú informácie alebo obrazy, o ktorých tvrdia, že sú od duchov a ktoré môžu mať pre ich klientov veľký osobný a často privátny význam.

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept