Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

riadiť osobný profesijný rozvoj

Description

Description

Prevziať zodpovednosť za celoživotné vzdelávanie a trvalý profesionálny rozvoj. Zapájať sa do učenia sa s cieľom podporovať a aktualizovať odbornú spôsobilosť. Identifikovať prioritné oblasti pre profesionálny rozvoj na základe zváženia vlastnej praxe a kontaktu s partnermi a so zainteresovanými stranami.

Vzťahy

URI – koncept