Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

riadiť osobný profesijný rozvoj

Description

Description

Prevziať zodpovednosť za celoživotné vzdelávanie a trvalý profesionálny rozvoj. Zapájať sa do učenia sa s cieľom podporovať a aktualizovať odbornú spôsobilosť. Identifikovať prioritné oblasti pre profesionálny rozvoj na základe zváženia vlastnej praxe a kontaktu s partnermi a so zainteresovanými stranami.

Vzťahy

URI – koncept