Skip to main content

Show filters

Hide filters

informovať o rehabilitačných cvičeniach

Description

Description

Vzdelávať a poskytovať poradenstvo v oblasti rehabilitácie s cieľom podporiť dlhodobé zotavovanie, výučbu vhodných techník na zabezpečenie zachovania zdravia.

Vzťahy

URI – koncept