Skip to main content

Show filters

Hide filters

podporovať náboženské činnosti

Description

Description

Podporovať podujatia, účasť na bohoslužbách a obradoch a účasť na náboženských tradíciách a slávnostiach v komunite s cieľom posilniť úlohu náboženstva v tejto komunite.

URI – koncept