Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

literarni znanstvenik/literarna znanstvenica

Description

Code

2641.3

Description

Literarni znanstveniki raziskujejo literarna dela, literarno zgodovino, žanre in literarno kritiko, da bi na ta način, z vseh vidikov, kvalitetno ocenili literarna dela ter oblikovali rezultate raziskav o določenih temah na področju literature.

Druga oznaka

literarna znanstvenica

recenzent

literarna raziskovalka

literarna kritičarka

literarni raziskovalec

literarni kritik

literarni znanstvenik

recenzentka

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence