Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

lodní instruktor/lodní instruktorka

Description

Code

2320.1.17

Description

Lodní instruktoři vyučují všechny, jejichž profesí je řízení člunů nebo lodí, jako jsou velitelé lodí nebo kapitáni plavidel, jak obsluhovat vnitrozemské vodní čluny nebo námořní lodě podle předpisů. Vyučují studenty teorii a techniky, jak optimálně řídit, kormidlovat, navigovat a udržovat člun nebo loď, a sledují a hodnotí praktickou činnost studentů. Zaměřují se rovněž na záležitosti nesouvisející s kormidlováním, jako jsou zákaznické služby (v případě osobní dopravy) a bezpečnostní předpisy.

Scope note

Includes people performing recreational boating instruction and sailing instruction not for professional means.

Alternativní označení

lodní instruktor

lodní instruktorka

námořní instruktor

námořní instruktorka

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences