Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

technolog gumárenské výroby/technoložka gumárenské výroby

Description

Code

2145.2

Description

Technologové gumárenské výroby vyvíjejí receptury směsí tak, aby odpovídaly speciálním potřebám a dosahovaly požadovaných vlastností pryže, přičemž vycházejí z technických specifikací a požadavků na použití. Mají znalosti o fyzikálních a chemických vlastnostech surového pryžového materiálu a postupu jeho přeměny na tržní výrobky.

Alternativní označení

analytička gumové technologie

vědec gumárenské technologie

analytička gumárenské technologie

analytik gumárenské technologie

analytik gumové technologie

odborník na gumárenské technologie

gumárenská technička

odbornice na gumárenské technologie

gumový technik

gumárenský technik

gumový technička

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: