Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

technolog výroby/technoložka výroby

Description

Code

2141.4.2

Description

Technologové výroby přezkoumávají a hodnotí výkonnost výroby, provádějí analýzu údajů a identifikují nedostatečně fungující výrobní systémy. Hledají dlouhodobá nebo krátkodobá řešení, plánují zlepšení výroby a optimalizace procesu.

Alternativní označení

technolog výroby

produkční inženýr

inženýr výroby

produkční inženýrka

technoložka výroby

inženýrka výroby

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: