Skip to main content

Show filters

Hide filters

připravovat finanční auditní zprávy

Description

Description

Shromáždit informace o zjištěních auditu účetních závěrek a finančního řízení za účelem přípravy zpráv, zjistit možnosti zlepšení a potvrdit správu.