Skip to main content

Show filters

Hide filters

prosazovat lidská práva

Description

Description

Prosazovat a dodržovat lidská práva a rozmanitost s ohledem na fyzické, psychologické, duchovní a sociální potřeby samostatných jednotlivců, s ohledem na jejich názory, přesvědčení a hodnoty a mezinárodní a vnitrostátní etické kodexy, jakož i na etické dopady poskytování zdravotní péče, přičemž je třeba zajistit jejich právo na soukromí a respektování důvěrnosti informací o zdravotní péči.

Vztahy