Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

medarbejder i tørringsproces

Description

Code

8160.28

Description

Medarbejdere i tørringsproces passer rotértørrere for at fjerne fugt fra råmaterialer eller fødevarer under forarbejdning. De observerer instrumenter for at kontrollere tørretemperaturen og regulere damptrykket for at fastslå, om produkter har det angivne vandindhold.

Alternativ betegnelse

medarbejder til tørring af korn

produktionsmedarbejder til tørringsproces

maskinarbejder til damptørring

tekniker til dehydreringsmaskine

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: