Skip to main content

Show filters

Hide filters

kommunikere med interessenter

Description

Description

Lette kommunikationen mellem organisationer og interesserede tredjeparter såsom leverandører, distributører, aktionærer og andre interessenter med henblik på at informere dem om organisationen og dens mål.

Alternativ betegnelse

tale med interessenter

være i kontakt med interessenter

kommunikere med leverandører af erhvervsstjenesteydelser

interagere med interessenter

kommunikere med stakeholdere

Relationer

Begrebets URI