Skip to main content

Show filters

Hide filters

σύνταξη εκθέσεων για τις επισκευές

Description

Description

Σύνταξη εκθέσεων για τις επισκευές και τις επεμβάσεις συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν καθώς και για τα εξαρτήματα και υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία επισκευής.

Σχέσεις

Έννοια URI