Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

spetsialiseerunud veterinaararst

Description

Code

2250.8

Description

Spetsialiseerunud veterinaararstid on põhjaliku teadusharidusega spetsialistid. Neil on õigus loomade tervise ja heaolu huvides ning vastavalt riiklikele ja rahvusvahelistele õigusaktidele sõltumatult, eetiliselt ja isiklikult vastutades praktiseerida kõiki veterinaarmeditsiini aspekte. Nad vajavad lisaks tunnustatud kvalifikatsiooni ja/või kogemust konkreetse liigi ja/või veterinaarprotseduuri alal.

Scope note

Veterinary specialisms are generally classified according to species and/or procedures, for example: Species covered may include equine and zoological animals Procedures covered may include cardiology, orthopaedics Current lists  of specialisms and details for the specific qualifications and experience required can be found at: http://www.ebvs.org and/or https://www.avma.org/Pages/home.aspx. You are advised to contact the relevant national regulatory body for further information.

Teine nimetus

veterinaarfarmakoloog ja -toksikoloog

veeloomade veterinaararstid

erakorralise meditsiini veterinaararstid

veterinaarkardioloog

veterinaarneuroloog

laboriloomade veterinaararstid

veterinaar-mikrobioloogid

sigade tervishoiu veterinaararst

veterinaar-teriogenoloog

veterinaarneuroloogid

diagnostilise pildinduse eriala veterinaararst

veterinaarpatoloogid

lemmikloomade sisehaiguste veterinaararst

väikemäletsejate tervishoiu veterinaararstid

veterinaarhambaarstid

hobuste sisehaiguste veterinaararstid

laboriloomade veterinaararst

veeloomade veterinaararst

veterinaararst-herpetoloogid

veterinaar-mikrobioloog

eriloomaarstid

võrdleva toitumise eriala veterinaararstid

eriloomaarst

võrdleva toitumise eriala veterinaararst

loomade käitumise eriala veterinaararstid

veiste tervishoiu veterinaararst

erakorralise meditsiini veterinaararst

veterinaarpatoloog

hobuste sisehaiguste veterinaararst

veterinaarparasitoloog

veterinaarfarmakoloogid ja -toksikoloogid

lemmikloomade sisehaiguste veterinaararstid

metsloomade tervishoiu veterinaararstid

zooloogilise meditsiini veterinaararstid

veterinaaroftalmoloogid

metsloomade tervishoiu veterinaararst

veterinaarteadlane kodulindude alal

kliinilise patoloogia veterinaararstid

veterinaarteadlased kodulindude alal

spordimeditsiini ja rehabilitatsiooni eriala veterinaararstid

väikeimetajate veterinaararstid

veterinaarparasitoloogid

veterinaaroftalmoloog

veterinaaranestesioloogid

veterinaardermatoloogid

veterinaaranestesioloog

spordimeditsiini ja rehabilitatsiooni eriala veterinaararst

veiste tervishoiu veterinaararstid

veterinaararst-herpetoloog

veterinaarkardioloogid

väikeimetajate veterinaararst

eriveterinaararstid

väikemäletsejate tervishoiu veterinaararst

sigade tervishoiu veterinaararstid

veterinaarhambaarst

veterinaardermatoloog

kliinilise patoloogia veterinaararst

loomade käitumise eriala veterinaararst

diagnostilise pildinduse eriala veterinaararstid

veterinaaronkoloog

veterinaar-teriogenoloogid

zooloogilise meditsiini veterinaararst

veterinaaronkoloogid

Õigusalased üksikasjad

See tegevus on hõlmatud direktiiviga 2005/36/EÜ (ja selle muudatused) kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta. Lisateave töötajate vaba liikumise kohta. Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas:

oskused / pädevused