Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

veterinaarmeditsiini õppejõud

Description

Code

2310.1.43

Description

Veterinaarmeditsiini õppejõud on aineprofessorid, -õpetajad või -õppejõud ning sageli ise arstid, kes juhendavad keskhariduse omandanud õppureid oma õppesuunal, veterinaarmeditsiinis, mis on oma olemuselt valdavalt akadeemiline. Nad teevad koostööd ülikooli teadusassistentide ja õppeassistentidega, et loenguid ja eksameid ette valmistada, kursusetöid ja eksameid hinnata, laboripraktikat juhendada ning tudengite ülevaate- ja tagasisidesessioone läbi viia. Nad teevad oma veterinaarmeditsiinierialal akadeemilist teadustööd, avaldavad järeldusi ning teevad koostööd teiste ülikoolikolleegidega.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas:

oskused / pädevused