Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

geotermaalelektrijaama seadmete operaator

Description

Code

3131.3.4

Description

Geotermaalelektrijaama seadmete operaatorid käitavad ja hooldavad elektrienergiat tootvaid seadmeid, sageli auruturbiine. Nad jälgivad mõõteseadmeid, et tagada toimingute ohutus ja tootmisvajaduste täitmine. Nad reageerivad ka süsteemi probleemidele ja parandavad rikkeid. Nad võivad reguleerida generaatoreid, et reguleerida elektrivõrku edastatavat elektrienergiat.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas: