Skip to main content

Show filters

Hide filters

hangetes riskijuhtimist rakendama

Description

Code

Description

Riigihankemenetlustes esinevate eri liiki riskide kindlakstegemine ning leevendusmeetmete ja sisekontrolli- ja auditiprotsesside rakendamine. Ennetava lähenemisviisi rakendamine, et kaitsta organisatsiooni huve ja avalikku hüve.