Skip to main content

Show filters

Hide filters

ehitusjärelevalve juht

Description

Code

3112.3

Description

Ehitusjärelevalve juhid kontrollivad, jõustavad ja juhivad ehitusplatsidel töötervishoiu ja tööohutuse meetmeid. Nad käsitlevad ka tööõnnetusi ja võtavad meetmeid, et tagada ohutuspoliitikate nõuetekohane rakendamine.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas: