Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

järelevalve- ja hindamisametnik

Description

Code

2422.10

Description

Järelevalve- ja hindamisametnikud vastutavad projektide, programmide, poliitika, strateegiate, institutsioonide või protsesside järelevalve- ja hindamistegevuse põhimõtete väljatöötamise, kavandamise, rakendamise ja järelmeetmete eest asjaomases programmitöö tsüklis. Nad töötavad välja järelevalve-, kontrolli- ja hindamismeetodid ning vahendid, mida on vaja andmete kogumiseks ja analüüsimiseks, ning annavad tulemustest aru, kohaldades struktureeritud järelevalve- ja hindamisraamistikke, teooriaid, lähenemisviise ja meetodeid. Järelevalve- ja hindamisametnikud annavad otsuste tegemiseks teavet aruannete, õppetoodete või -tegevuste ja teadmushalduse kaudu. Nad võivad osaleda ka suutlikkuse suurendamise meetmetes, pakkudes koolitust ja suutlikkuse suurendamise toetust oma organisatsioonis või klientidele ja partneritele.

Teine nimetus

hindaja

hindamisametnik

järelevalve, hindamise, mõju ja õppimise eest vastutav ametnik

järelevalve-, hindamis- ja õppeametnik

järelevalve ja hindamise spetsialist

M&E ametnik

majandusliku mõju hindamise ametnik

majandusmõju hindamise ametnik

MEILi ohvitser

MEL (Monitoring, Evaluation and Learning) ametnik

MEL-i projektijuht

MELi ametnik

MEL projektijuht

mõju hindamise juht

seire-, hindamise-, ja õppimise nõunik

seire- ja hindamisspetsialist

seire ja aruandluse analüütik

sotsiaalse mõju hindamise analüütik

sotsiaalse mõju hindamise spetsialist

teadusuuringute ja hindamise ametnik

uurimis- ja hindamisametnik

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas:

oskused / pädevused