Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

järelevalve- ja hindamisametnik

Description

Code

2422.10

Description

Järelevalve- ja hindamisametnikud vastutavad projektide, programmide, poliitika, strateegiate, institutsioonide või protsesside järelevalve- ja hindamistegevuse põhimõtete väljatöötamise, kavandamise, rakendamise ja järelmeetmete eest asjaomases programmitöö tsüklis. Nad töötavad välja järelevalve-, kontrolli- ja hindamismeetodid ning vahendid, mida on vaja andmete kogumiseks ja analüüsimiseks, ning annavad tulemustest aru, kohaldades struktureeritud järelevalve- ja hindamisraamistikke, teooriaid, lähenemisviise ja meetodeid. Järelevalve- ja hindamisametnikud annavad otsuste tegemiseks teavet aruannete, õppetoodete või -tegevuste ja teadmushalduse kaudu. Nad võivad osaleda ka suutlikkuse suurendamise meetmetes, pakkudes koolitust ja suutlikkuse suurendamise toetust oma organisatsioonis või klientidele ja partneritele.

Teine nimetus

sotsiaalse mõju hindamise analüütik

seire- ja hindamisspetsialist

järelevalve-, hindamis- ja õppeametnik

MEL-i projektijuht

seire-, hindamise-, ja õppimise nõunik

majandusmõju hindamise ametnik

teadusuuringute ja hindamise ametnik

järelevalve ja hindamise spetsialist

mõju hindamise juht

M&E ametnik

MEL projektijuht

MEILi ohvitser

järelevalve, hindamise, mõju ja õppimise eest vastutav ametnik

hindaja

MELi ametnik

uurimis- ja hindamisametnik

majandusliku mõju hindamise ametnik

seire ja aruandluse analüütik

sotsiaalse mõju hindamise spetsialist

hindamisametnik

MEL (Monitoring, Evaluation and Learning) ametnik

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas:

oskused / pädevused