Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

IKT-taristu juht

Description

Code

1330.5

Description

IKT-taristu juhid juhivad IKT-teenuseid ja -taristut, tagades, et organisatsioonil on vajalikud taristuressursid. Nad kavandavad ja jälgivad äriprotsessi või arvutiprotsessi etappe, peavad lepingute üle läbirääkimisi ning võtavad kokkulepete täitmata jätmisel leevendusmeetmeid. Nad jälgivad igapäevaseid ülesandeid, mis hõlmavad taristu komponente ning IKT-süsteeme ja -tarkvara.

Teine nimetus

IKT-infrastruktuuri juhid

IKT-infrastruktuuri juht

IKT-taristu juhid

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas:

Narrower occupations