Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

veeinsener

Description

Code

2142.1.11

Description

Veeinsenerid uurivad ja töötavad välja meetodeid puhta vee tagamiseks, vee töötlemiseks ning üleujutuste kahjustuste ennetamiseks ja likvideerimiseks. Nad uurivad asukohas veevajadust ning töötavad välja nende vajaduste rahuldamise meetodeid, näiteks kavandavad ja arendavad veeressursside haldamise projekte, nagu puhastusjaamu, torustikke, pumbasüsteeme, niisutus- või kuivendussüsteeme ja teisi veevarustussüsteeme. Veeinsenerid tagavad nende süsteemide nõuetekohase paigaldamise ehitusplatsidele. Veeinsenerid ka hooldavad, parandavad ja ehitavad veeressursse juhtivaid rajatisi, näiteks sildu, kanaleid ja tamme.

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas:

oskused / pädevused