Skip to main content

Show filters

Hide filters

visuaalesitluse tehnikad

Description

Description

Visuaalse kujutamise ja suhtlemise meetodid, näiteks histogrammid, hajuvusdiagrammid, pinddiagrammid, puukaardid ja paralleelkoordinaatdiagrammid, mida kasutatakse abstraktsete arv- ja mittearvandmete esitamiseks, et parandada inimeste arusaamist sellest teabest.

Teine nimetus

andmete visualiseerimine

info visualiseerimine

teabe esitlemine

teabe visualiseerimine

visuaalse esitluse tehnikad