Skip to main content

Show filters

Hide filters

erialast uuringut läbi viima

Description

Description

Teadusuuringu kavandamine, sõnastades uurimisküsimuse ja viies läbi empiirilise või kirjandusuuringu, et uurida teadusküsimuse õigsust.

Teine nimetus

akadeemilisi uuringuid läbi viima

erialaseid uuringuid läbi viima

erialast uurimust läbi viima

erialauuringut läbi viima

põhjalikke uuringuid läbi viima

teaduslike allikate põhjal uuringuid läbi viima

teaduslikke uuringuid läbi viima

teadusuuringuid läbi viima

uurimust läbi viima