Skip to main content

Show filters

Hide filters

julgeolekuohte tuvastama

Description

Description

Julgeolekuohtude tuvastamine uurimise, inspekteerimise või patrullimise ajal ja vajalike meetmete võtmine ohu minimeerimiseks või neutraliseerimiseks.