Skip to main content

Show filters

Hide filters

küsitlusmeetodite kasutamist hindama

Description

Description

Kogutava teabe liigi järgi kohandatud erinevate küsitlemismeetodite, nagu poolstruktureeritud intervjuude, avatud ja suletud küsimuste või STARR-intervjuude (olukord, ülesanne, tegevus, tulemus, analüüs) kasutamine.

Seosed