Skip to main content

Show filters

Hide filters

inspektsiooniaruandeid kirjutama

Description

Description

Kontrollimise tulemuste ja järelduste selge ja arusaadav kirjapanek. Kontrolli etappide, näiteks kontaktivõtu, tulemuste, võetud meetmete jäädvustamine.

Seosed