Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

mainosassistentti

Description

Code

4419.1

Description

Mainosassistentit tukevat kaikkea toimintaa mainososastoilla tai -toimistoissa. He varmistavat, että hallinnolliset tehtävät hoidetaan. He pitävät yhteyttä mainososaston henkilöstön ja ulkoisten asiakkaiden kanssa. Lisäksi he ymmärtävät mainontatoimintaa ja pystyvät avustamaan johtajien ja konsulttien tekemien suunnitelmien ja tehtävien käytännön toteuttamisessa ja osallistumaan luovan sisällön tuottamiseen verkkoa ja painotuotteita varten.

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta: