Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

sveučilišni asistent / sveučilišna asistentica

Description

Code

2310.1.42

Description

Sveučilišni asistenti su studenti diplomskih studija ili studenti koji su nedavno diplomirali s ugovorom o radu na određeno vrijeme na sveučilištu ili fakultetu koji obavljaju zadaće povezane s nastavom. Pomažu profesoru ili predavaču određenog kolegija za koji su zaduženi prilikom pripreme predavanja i ispita, ocjenjivanja seminara i ispita te vođenja konzultacija i davanja povratnih informacija studentima.

Alternativna oznaka

sveučilišna asistentica

sveučilišni asistent

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: