Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

aktuarski pomoćnik / aktuarska pomoćnica

Description

Code

3314.1

Description

Aktuarski pomoćnici provode statistička istraživanja radi utvrđivanja premija i polica osiguranja. Preispituju mogućnost nesreća, ozljeda i šteta primjenjujući statističke formule i modele.

Alternativna oznaka

aktuarska pomoćnica

aktuarski pomoćnik

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: