Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

direktor/direktorica skladišta

Description

Code

1324.3.4

Description

Direktori skladišta odgovorni su za skladišne objekte. Rukovode aktivnostima i osobljem u sklopu tih objekata.

Alternativna oznaka

direktorica poslovanja skladišta

direktorica skladišta

direktor poslovanja skladišta

direktor skladišta

šefica skladišta

šef skladišta

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine

Vještine