Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

rukovatelj/rukovateljica uređajem za pjeskarenje kovina

Description

Code

8122.1

Description

Rukovatelji uređajem za pjeskarenje kovina upotrebljavaju odgovarajuću opremu i strojeve za poliranje grubih površina s pomoću abrazivnog pjeskarenja. Abrazivno pjeskarenje obično se upotrebljava u postupku završne obrade metalnih predmeta i za pjeskarenje građevinskih materijala koji se upotrebljavaju u zidarstvu kao što su opeke, kamenje i beton. Oni upravljaju uređajima za pjeskarenje ili kabinetima za brušenje koji silom potiskuju mlaz abrazivnih materijala, kao što su pijesak, soda ili voda, pod velikim tlakom, s pogonom na centrifugalni kotač, kako bi se oblikovale i zagladile površine.

Alternativna oznaka

rukovateljica uređajem za pjeskarenje kovina

rukovateljica uređajem za sačmarenje kovina

rukovatelj uređajem za pjeskarenje kovina

rukovatelj uređajem za sačmarenje kovina

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: