Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

direktor/direktorica male štedionice

Description

Code

1346.3

Description

Direktori štedionice nadgledaju i upravljaju pružanjem usluga članovima, nadziru osoblje i rad štedionica. Obavješćuju osoblje o najnovijim postupcima i politikama štedionica te sastavljaju financijska izvješća.

Alternativna oznaka

direktorica male štedionice

direktorica male štedno-kreditne zadruge

direktorica malog društva za financijske poslove

direktor male štedionice

direktor male štedno-kreditne zadruge

direktor malog društva za financijske poslove

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: