Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

mikroman/mikromanka

Description

Code

3521.1.1

Description

Mikromani postavljaju i upravljaju mikrofonom, bilo ručno, na kraku ili na pomičnoj platformi. Osiguravaju da se svaki mikrofon ispravno namjesti na setu i u najboljem položaju da obuhvati dijaloge. Mikromani su također odgovorni za mikrofone na odjeći glumaca.

Alternativna oznaka

asistentica tona

asistentica tonmajstora

asistent tona

asistent tonmajstora

mikroman

mikromanka

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: