Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

referent/referentica za socijalnu sigurnost

Description

Code

3353.2

Description

Referenti za socijalnu sigurnost savjetuju klijente o socijalnim naknadama i osiguravaju da iskoriste naknade koje im po zakonu pripadaju te ih savjetuju o promaknućima i drugim dostupnim uslugama podrške, kao što su naknade za zapošljavanje. Pomažu klijentima da se prijave za naknade koje im pripadaju u slučaju bolesti, majčinstva, mirovine, invalidnosti nezaposlenosti i obiteljske situacije. Istražuju pravo klijenta na naknade tako da ispitaju njihov slučaj, zakonodavstvo i zahtjev te predlažu odgovarajuće postupanje. Savjetnici za socijalnu sigurnost utvrđuju i aspekte specifičnih naknada.

Alternativna oznaka

referentica za socijalnu sigurnost

referentica za socijalnu skrb

referent za socijalnu sigurnost

referent za socijalnu skrb

savjetnica za socijalnu skrb

savjetnik za socijalnu skrb

socijalna radnica za ostvarivanje prava

socijalni radnik za ostvarivanje prava

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: