Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

ispitivač/ispitivačica dostupnosti IKT-a

Description

Code

2519.7.2

Description

Ispitivači dostupnosti IKT-a ocjenjuju internetske stranice, softverske aplikacije, sustave ili komponente korisničkog sučelja u pogledu jednostavnosti, operabilnosti navigacije i vidljivosti svim vrstama korisnika, naročito uključujući one s posebnim potrebama ili invaliditetom.

Alternativna oznaka

ispitivač dostupnosti

ispitivačica dostupnosti

tester dostupnosti

testerica dostupnosti

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine